Forståelse af ‘cont.’

Hvad betyder ‘cont.’?

‘Cont.’ er en forkortelse, der står for ‘continuation’ på engelsk eller ‘fortsættelse’ på dansk. Det bruges til at angive, at en tekst eller en handling fortsætter fra det tidligere punkt. Det er almindeligt anvendt i skriftlig kommunikation, især i forretningsverdenen.

Definition af ‘cont.’

Definitionen af ‘cont.’ er som nævnt tidligere ‘continuation’ eller ‘fortsættelse’. Det bruges til at angive, at noget fortsætter eller følger efter noget andet.

Etymologi af ‘cont.’

‘Cont.’ er en forkortelse af det engelske ord ‘continuation’. Det er dannet ved at tage de første tre bogstaver af ordet og tilføje et punktum for at indikere, at det er en forkortelse.

Anvendelse af ‘cont.’

Brug af ‘cont.’ i skriftlig kommunikation

‘Cont.’ bruges ofte i skriftlig kommunikation som en måde at angive, at noget fortsætter eller følger efter noget andet. Det kan bruges i breve, e-mails, rapporter og andre skriftlige dokumenter.

Brug af ‘cont.’ i forretningsverdenen

I forretningsverdenen bruges ‘cont.’ ofte i korrespondance mellem virksomheder eller mellem en virksomhed og dens kunder. Det bruges til at angive, at der er mere information eller handling, der følger efter det tidligere punkt.

Alternativer til ‘cont.’

Andre forkortelser til brug i skriftlig kommunikation

Der er flere andre forkortelser, der kan bruges i stedet for ‘cont.’ til at angive, at noget fortsætter. Nogle af disse inkluderer:

 • Fort.
 • Forts.
 • Følger

Andre udtryk til brug i forretningsverdenen

I forretningsverdenen kan man også bruge andre udtryk til at angive, at noget fortsætter eller følger efter noget andet. Nogle af disse inkluderer:

 • Yderligere oplysninger følger
 • Se venligst vedlagte dokumenter
 • Venligst se punkt [nummer]

Eksempler på brug af ‘cont.’

Eksempel 1: ‘cont.’ i en e-mail

Kære [Navn],

Jeg skriver for at følge op på vores tidligere samtale angående [emne]. Som diskuteret, er jeg interesseret i at få yderligere oplysninger om [det specifikke emne]. Kan du venligst sende mig [det ønskede materiale]?

Cont.

[Navn]

Eksempel 2: ‘cont.’ i et forretningsbrev

Kære [Navn],

Vi takker for din henvendelse angående [emne]. Vi er glade for at kunne meddele, at vi er interesserede i at fortsætte dialogen og udforske mulighederne for et samarbejde.

Cont.

[Navn]

Fordele og ulemper ved brug af ‘cont.’

Fordele ved brug af ‘cont.’

Nogle af fordelene ved at bruge ‘cont.’ inkluderer:

 • Klar kommunikation: ‘Cont.’ giver en klar indikation af, at noget fortsætter eller følger efter noget andet.
 • Tidsbesparende: Ved at bruge ‘cont.’ kan man undgå at gentage information, der allerede er blevet præsenteret tidligere.
 • Professionalisme: Brugen af ‘cont.’ i forretningsverdenen kan bidrage til at skabe et professionelt indtryk.

Ulemper ved brug af ‘cont.’

Nogle af ulemperne ved at bruge ‘cont.’ inkluderer:

 • Misforståelser: Hvis modtageren ikke er bekendt med forkortelsen ‘cont.’, kan der opstå misforståelser.
 • Uformel tone: Nogle mennesker kan opfatte brugen af forkortelser som ‘cont.’ som upassende eller for uformel.

Hvordan man bruger ‘cont.’ korrekt

Regler for korrekt brug af ‘cont.’

For at bruge ‘cont.’ korrekt, skal man følge nogle regler:

 • Brug det kun, når der er behov for at angive, at noget fortsætter eller følger efter noget andet.
 • Placer det efter det punkt, der skal fortsætte eller følges op på.
 • Vær opmærksom på, at ikke alle er bekendt med forkortelsen ‘cont.’, så det kan være nødvendigt at forklare betydningen i nogle tilfælde.

Undgå misforståelser ved brug af ‘cont.’

For at undgå misforståelser ved brug af ‘cont.’, kan man:

 • Forklare betydningen af ‘cont.’ i indledningen af en tekst, hvis det er nødvendigt.
 • Brug alternative udtryk eller forkortelser, hvis modtageren muligvis ikke er bekendt med ‘cont.’
 • Være opmærksom på konteksten og målgruppen for at sikre, at brugen af ‘cont.’ er passende.

Opsummering

‘Cont.’ er en forkortelse, der står for ‘continuation’ eller ‘fortsættelse’. Det bruges til at angive, at noget fortsætter eller følger efter noget andet. Det anvendes ofte i skriftlig kommunikation, især i forretningsverdenen. Der er alternative udtryk og forkortelser, der kan bruges i stedet for ‘cont.’, og det er vigtigt at bruge det korrekt for at undgå misforståelser. Brugen af ‘cont.’ har både fordele og ulemper, og det er vigtigt at overveje konteksten og målgruppen, når man beslutter at bruge det.

Referencer

1. [Kilde 1]

2. [Kilde 2]

Related Posts