Kommunikationsmodel dansk

Introduktion til kommunikationsmodeller

En kommunikationsmodel er en teoretisk ramme, der beskriver og analyserer kommunikation mellem mennesker. Den hjælper med at forstå, hvordan information bliver sendt, modtaget og fortolket i en kommunikationssituation. Kommunikationsmodeller er vigtige værktøjer inden for kommunikationsforskning og praksis, da de giver et struktureret grundlag for at analysere og forbedre kommunikationseffektiviteten.

Hvad er en kommunikationsmodel?

En kommunikationsmodel er en grafisk repræsentation af de forskellige elementer og processer, der er involveret i en kommunikationssituation. Den viser typisk, hvordan en afsender sender en besked gennem et kommunikationsmedium til en modtager, og hvordan denne besked kan blive påvirket af støj og fortolkning. Kommunikationsmodeller kan variere i kompleksitet og fokus, men de har alle til formål at forklare og analysere kommunikationen mellem mennesker.

Hvorfor er kommunikationsmodeller vigtige?

Kommunikationsmodeller er vigtige, fordi de hjælper med at forstå og forbedre kommunikationseffektiviteten. Ved at analysere og anvende kommunikationsmodeller kan man identificere potentielle udfordringer og forbedringsområder i en kommunikationssituation. Kommunikationsmodeller kan også hjælpe med at forudsige og forklare, hvordan mennesker opfatter og reagerer på forskellige former for kommunikation. Derudover kan kommunikationsmodeller bruges som undervisningsværktøjer til at lære studerende om kommunikationsteori og praksis.

Shannon-Weaver kommunikationsmodel

Baggrund og historie

Shannon-Weaver kommunikationsmodel, også kendt som den matematiske teori om kommunikation, blev udviklet af Claude Shannon og Warren Weaver i 1949. Modellen blev oprindeligt udviklet til at forstå og forbedre kommunikation i telekommunikationssystemer, men den har sidenhen fået bred anvendelse inden for kommunikationsforskning og praksis.

De fem elementer i Shannon-Weaver kommunikationsmodel

Shannon-Weaver kommunikationsmodel består af fem grundlæggende elementer:

 • Afsender: Den person eller enhed, der sender beskeden.
 • Modtager: Den person eller enhed, der modtager beskeden.
 • Besked: Den information, der bliver sendt fra afsender til modtager.
 • Kanal: Det medium, der bruges til at sende beskeden, f.eks. tale, skrift eller elektroniske medier.
 • Støj: Forstyrrelser eller forhindringer, der kan påvirke kommunikationen og forringe beskedens kvalitet.

Anvendelse af Shannon-Weaver kommunikationsmodel

Shannon-Weaver kommunikationsmodel kan anvendes til at analysere og forbedre kommunikationseffektiviteten i forskellige kontekster. Ved at identificere og reducere støjfaktorer kan man optimere kommunikationen og sikre, at budskabet bliver forstået korrekt af modtageren. Modellen kan også hjælpe med at identificere kommunikationskanaler, der er mest hensigtsmæssige i forskellige situationer og målgrupper.

Laswell kommunikationsmodel

Baggrund og historie

Laswell kommunikationsmodel, udviklet af Harold D. Lasswell i 1948, er en simpel og lineær model, der fokuserer på de grundlæggende spørgsmål i kommunikation. Modellen blev oprindeligt udviklet inden for politisk kommunikation, men den kan også anvendes til at analysere andre former for kommunikation.

De fem W’er i Laswell kommunikationsmodel

Laswell kommunikationsmodel fokuserer på fem grundlæggende spørgsmål:

 • Who (Hvem): Hvem er afsenderen af beskeden?
 • What (Hvad): Hvad er budskabet?
 • Whom (Hvem): Hvem er modtageren af beskeden?
 • Which channel (Hvilken kanal): Hvilken kanal bruges til at sende beskeden?
 • With what effect (Med hvilken effekt): Hvilken effekt har beskeden på modtageren?

Anvendelse af Laswell kommunikationsmodel

Laswell kommunikationsmodel kan anvendes til at analysere og evaluere kommunikationseffektiviteten i forskellige sammenhænge. Ved at besvare de fem spørgsmål kan man få en bedre forståelse af, hvordan budskabet bliver sendt, modtaget og påvirket af modtageren. Modellen kan også hjælpe med at identificere, hvilke kanaler og budskaber der er mest effektive i forskellige kommunikationssituationer.

Osgood-Schramm kommunikationsmodel

Baggrund og historie

Osgood-Schramm kommunikationsmodel, udviklet af Charles E. Osgood og Wilbur Schramm i 1954, er en cirkulær model, der fokuserer på den gensidige påvirkning mellem afsender og modtager. Modellen blev udviklet inden for kommunikationspsykologi og har sidenhen fået bred anvendelse inden for kommunikationsforskning og praksis.

De tre elementer i Osgood-Schramm kommunikationsmodel

Osgood-Schramm kommunikationsmodel består af tre grundlæggende elementer:

 • Afsender: Den person eller enhed, der sender beskeden.
 • Modtager: Den person eller enhed, der modtager beskeden.
 • Feedback: Den gensidige respons og reaktion fra modtageren til afsenderen.

Anvendelse af Osgood-Schramm kommunikationsmodel

Osgood-Schramm kommunikationsmodel kan anvendes til at forstå og forbedre den gensidige påvirkning mellem afsender og modtager i en kommunikationssituation. Modellen understreger vigtigheden af feedback og gensidig forståelse i kommunikationen. Ved at analysere og tilpasse kommunikationen kan man opnå bedre kommunikationseffektivitet og forståelse mellem parterne.

Interaktionsmodel

Baggrund og historie

Interaktionsmodellen, også kendt som den dialogiske model, fokuserer på samspillet mellem afsender og modtager i en kommunikationssituation. Modellen blev udviklet inden for sociolingvistik og samtaleanalyse og har sidenhen fået bred anvendelse inden for kommunikationsforskning og praksis.

De fire elementer i interaktionsmodellen

Interaktionsmodellen består af fire grundlæggende elementer:

 • Afsender: Den person eller enhed, der sender beskeden.
 • Modtager: Den person eller enhed, der modtager beskeden.
 • Besked: Den information, der bliver sendt mellem afsender og modtager.
 • Feedback: Den gensidige respons og reaktion mellem afsender og modtager.

Anvendelse af interaktionsmodellen

Interaktionsmodellen kan anvendes til at analysere og forbedre samspillet mellem afsender og modtager i en kommunikationssituation. Modellen fokuserer på betydningen af gensidig forståelse og respons i kommunikationen. Ved at lytte aktivt og reagere på feedback kan man opnå bedre kommunikationseffektivitet og gensidig forståelse.

Transaktionsmodel

Baggrund og historie

Transaktionsmodellen, udviklet af Dean C. Barnlund i 1970, er en kompleks model, der fokuserer på den gensidige påvirkning mellem afsender og modtager i en kommunikationssituation. Modellen blev udviklet inden for interkulturel kommunikation og har sidenhen fået bred anvendelse inden for kommunikationsforskning og praksis.

De fem elementer i transaktionsmodellen

Transaktionsmodellen består af fem grundlæggende elementer:

 • Afsender: Den person eller enhed, der sender beskeden.
 • Modtager: Den person eller enhed, der modtager beskeden.
 • Besked: Den information, der bliver sendt mellem afsender og modtager.
 • Kontekst: Den situation og de omstændigheder, der påvirker kommunikationen.
 • Effekt: Den gensidige påvirkning og reaktion mellem afsender og modtager.

Anvendelse af transaktionsmodellen

Transaktionsmodellen kan anvendes til at analysere og forstå den komplekse gensidige påvirkning mellem afsender og modtager i en kommunikationssituation. Modellen understreger betydningen af kontekst og effekt i kommunikationen. Ved at analysere og tilpasse kommunikationen til den specifikke kontekst kan man opnå bedre kommunikationseffektivitet og gensidig forståelse.

Konklusion

Sammenfatning af kommunikationsmodeller

Kommunikationsmodeller er vigtige værktøjer til at forstå og analysere kommunikation mellem mennesker. Shannon-Weaver, Laswell, Osgood-Schramm, interaktions- og transaktionsmodellen er alle forskellige modeller, der fokuserer på forskellige aspekter af kommunikation. Ved at anvende disse modeller kan man opnå bedre kommunikationseffektivitet og gensidig forståelse i forskellige kommunikationssituationer.

Vigtigheden af at forstå kommunikationsmodeller

At forstå kommunikationsmodeller er vigtigt, da det giver en struktureret tilgang til at analysere og forbedre kommunikationseffektiviteten. Ved at anvende kommunikationsmodeller kan man identificere og løse potentielle udfordringer og forbedringsområder i en kommunikationssituation. Derudover kan kommunikationsmodeller hjælpe med at forudsige og forklare, hvordan mennesker opfatter og reagerer på forskellige former for kommunikation. Ved at lære om kommunikationsmodeller kan man blive en bedre kommunikator og opnå bedre resultater i ens kommunikation med andre mennesker.

Related Posts