Gaslighting: En omfattende forklaring og information

Hvad er gaslighting?

Gaslighting er en manipulativ adfærd, der bruges til at få en person til at tvivle på sin egen virkelighed, hukommelse eller fornuft. Det er en form for psykologisk manipulation, hvor den manipulator bevidst forsøger at få offeret til at føle sig usikker, så de kan opnå magt og kontrol over dem.

Definition af gaslighting

Gaslighting kan defineres som en form for psykologisk manipulation, hvor den manipulator bevidst forsøger at få offeret til at tvivle på sin egen virkelighed, hukommelse eller fornuft. Det kan omfatte at benægte, fordreje eller manipulere information for at få offeret til at føle sig usikker og ude af stand til at stole på deres egne tanker og opfattelser.

Historisk oprindelse af begrebet

Termen “gaslighting” stammer fra en teaterstykke og senere en film ved navn “Gaslight” fra 1944. Historien handler om en mand, der forsøger at få sin kone til at tvivle på sin egen fornuft ved at manipulere med belysningen i deres hjem. Begrebet blev senere udvidet til at beskrive lignende former for manipulation i personlige relationer og samfundet generelt.

Tegn og symptomer på gaslighting

Manipulerende adfærd og taktikker

Gaslighting kan manifestere sig gennem forskellige manipulerende adfærd og taktikker. Nogle af de mest almindelige tegn på gaslighting inkluderer:

 • Konstante løgne og benægtelser
 • At skabe tvivl om offerets hukommelse og opfattelse af virkeligheden
 • At nedgøre og latterliggøre offerets følelser og oplevelser
 • At isolere offeret fra støtte og støtte netværk
 • At manipulere med offerets følelser og selvværd
 • At skabe en følelse af afhængighed og frygt hos offeret

Psykologiske effekter på ofrene

Gaslighting kan have alvorlige psykologiske konsekvenser for ofrene. Nogle af de mest almindelige psykologiske effekter inkluderer:

 • Lavt selvværd og manglende tillid til egne evner
 • Forvirring og usikkerhed om egen virkelighedsopfattelse
 • Angst, depression og posttraumatisk stresslidelse
 • Social isolation og ensomhed
 • Problemer med at etablere og opretholde sunde relationer

Eksempler på gaslighting

Familierelationer og parforhold

Gaslighting kan forekomme i forskellige typer relationer, herunder familierelationer og parforhold. Nogle eksempler på gaslighting i disse sammenhænge inkluderer:

 • En partner, der benægter eller fordrejer tidligere begivenheder eller samtaler for at få den anden part til at tvivle på sin hukommelse
 • En forælder, der konstant fortæller sit barn, at det er ubrugeligt eller dumt for at underminere deres selvværd
 • Et familiemedlem, der isolerer en anden fra resten af familien og skaber en følelse af afhængighed og frygt

Arbejdspladsen og professionelle relationer

Gaslighting kan også forekomme på arbejdspladsen og i professionelle relationer. Nogle eksempler på gaslighting i disse sammenhænge inkluderer:

 • En chef, der benægter eller ignorerer en medarbejders fremskridt eller bidrag for at underminere deres selvværd og autoritet
 • En kollega, der konstant kritiserer og latterliggør en anden kollegas ideer og forslag for at få dem til at tvivle på deres evner
 • En klient, der manipulerer med en professionel rådgiver eller terapeut ved at fordreje information eller benægte tidligere samtaler

Psykologisk baggrund for gaslighting

Magt og kontrol

Gaslighting handler i høj grad om magt og kontrol. Den manipulator forsøger at opnå magt over offeret ved at få dem til at tvivle på deres egen virkelighed og følelse af selvstændighed. Ved at skabe tvivl og usikkerhed kan manipulatoren opretholde en følelse af kontrol og dominans.

Manipulationsteknikker

Gaslighting involverer brugen af forskellige manipulationsteknikker. Nogle af de mest almindelige manipulationsteknikker inkluderer:

 • Benægtelse af begivenheder eller samtaler
 • Projektion af egne fejl og mangler på offeret
 • Skabe tvivl om offerets hukommelse og opfattelse af virkeligheden
 • At bruge isolering og frygt til at opretholde kontrol
 • At nedgøre og latterliggøre offerets følelser og oplevelser

Hvordan håndterer man gaslighting?

Bevidsthed og selverkendelse

Det første skridt i at håndtere gaslighting er at blive bevidst om, hvad der foregår, og at genkende manipulationen. Det er vigtigt at stole på sin egen virkelighed og følelser og at søge støtte og rådgivning fra pålidelige kilder.

Grænsesætning og kommunikation

At etablere sunde grænser og kommunikere klart og ærligt er afgørende i håndteringen af gaslighting. Det er vigtigt at udtrykke sine behov og følelser på en respektfuld måde og at insistere på at blive behandlet med respekt og værdighed.

Støtte og terapi

For nogle mennesker kan det være gavnligt at søge professionel støtte og terapi for at håndtere de psykologiske konsekvenser af gaslighting. En terapeut kan hjælpe med at genopbygge selvværd og selvtillid samt give værktøjer til at håndtere manipulation og konflikter.

Gaslighting kontra sund kommunikation

Tegn på sund kommunikation

Sund kommunikation er baseret på respekt, åbenhed og ærlighed. Nogle tegn på sund kommunikation inkluderer:

 • At lytte aktivt og respektfuldt til den anden part
 • At udtrykke sine behov og følelser på en klar og ærlig måde
 • At være villig til at kompromittere og finde fælles løsninger
 • At vise empati og forståelse for den anden parts perspektiv

Respekt og gensidig tillid

I sunde relationer er der respekt og gensidig tillid mellem parterne. Det er vigtigt at behandle hinanden med værdighed og at have tillid til den anden parts intentioner og handlinger.

Gaslighting i medierne og populærkulturen

Film og tv-serier

Gaslighting er et emne, der er blevet udforsket i forskellige film og tv-serier. Nogle eksempler inkluderer:

 • “Gaslight” (1944)
 • “The Girl on the Train” (2016)
 • “Big Little Lies” (2017-2019)

Bøger og artikler

Der er også flere bøger og artikler, der behandler emnet gaslighting. Nogle anbefalede læsninger inkluderer:

 • “The Gaslight Effect: How to Spot and Survive the Hidden Manipulation Others Use to Control Your Life” af Dr. Robin Stern
 • “Gaslighting: Recognize Manipulative and Emotionally Abusive People – and Break Free” af Stephanie Moulton Sarkis

Forebyggelse af gaslighting

Uddannelse og oplysning

En af de bedste måder at forebygge gaslighting er ved at øge bevidstheden om fænomenet og uddanne mennesker om manipulationsteknikker. Ved at forstå, hvad gaslighting er, kan man bedre genkende og undgå at blive offer for det.

Styrkelse af selvværd og selvtillid

At have et sundt selvværd og selvtillid kan være afgørende i forebyggelsen af gaslighting. Ved at styrke ens egen tro på sig selv og ens evner kan man være mere modstandsdygtig over for manipulation og kontrol.

Opsummering

Gaslighting er en form for psykologisk manipulation, hvor den manipulator bevidst forsøger at få offeret til at tvivle på sin egen virkelighed, hukommelse eller fornuft. Det kan have alvorlige psykologiske konsekvenser for ofrene og forekomme i forskellige typer relationer, herunder familierelationer, parforhold og professionelle relationer. Det er vigtigt at blive bevidst om gaslighting, etablere sunde grænser og kommunikere ærligt for at håndtere og forebygge manipulationen. Ved at øge oplysningen om gaslighting og styrke selvværd og selvtillid kan vi arbejde mod at skabe sunde og respektfulde relationer.

Kilder

 • “The Gaslight Effect: How to Spot and Survive the Hidden Manipulation Others Use to Control Your Life” af Dr. Robin Stern
 • “Gaslighting: Recognize Manipulative and Emotionally Abusive People – and Break Free” af Stephanie Moulton Sarkis

Related Posts