Grupper i EU-Parlamentet

Hvad er EU-Parlamentet?

EU-Parlamentet er den lovgivende forsamling i Den Europæiske Union (EU). Det er sammensat af medlemmer, der er valgt af EU’s medlemslande og repræsenterer EU’s borgere. Parlamentet har beføjelser til at vedtage og ændre EU-lovgivning, overvåge EU-Kommissionen og deltage i beslutningstagning om EU’s politikker og budget.

EU-Parlamentets rolle og funktion

Legislative beføjelser

EU-Parlamentet har en vigtig rolle i den lovgivningsmæssige proces i EU. Det deltager i udarbejdelsen af nye love og ændringer til eksisterende love. Parlamentet kan vedtage eller afvise forslag fra EU-Kommissionen og Rådet for Den Europæiske Union. Det er også med til at fastsætte EU’s budget.

Overvågning af EU-Kommissionen

EU-Parlamentet har beføjelser til at overvåge EU-Kommissionen, som er den udøvende magt i EU. Parlamentet kan afholde høringer med kommissærer og kan stemme om at godkende eller afvise Kommissionens sammensætning. Det kan også undersøge og stille spørgsmål til Kommissionen om dens arbejde.

Beslutningstagning og afstemninger

EU-Parlamentet deltager i beslutningstagningen om EU’s politikker og budget. Parlamentet kan vedtage eller afvise forslag fra Kommissionen og Rådet. Beslutninger træffes normalt ved flertalsafstemning, hvor medlemmerne stemmer for eller imod et forslag. Parlamentet kan også ændre og fremsætte ændringsforslag til forslagene.

Grupper i EU-Parlamentet

Hvad er en politisk gruppe?

En politisk gruppe i EU-Parlamentet er en sammenslutning af medlemmer, der deler lignende politiske holdninger og mål. Grupperne kan bestå af medlemmer fra forskellige politiske partier og lande. De arbejder sammen for at påvirke lovgivningen og politikken i EU.

Større politiske grupper i EU-Parlamentet

Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (EPP)

Gruppen for Det Europæiske Folkeparti er den største politiske gruppe i EU-Parlamentet. Den består primært af medlemmer fra konservative og kristendemokratiske partier. EPP arbejder for at fremme europæisk integration, økonomisk vækst og social retfærdighed.

Gruppen for Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet (S&D)

Gruppen for Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet er den næststørste politiske gruppe. Den består primært af medlemmer fra socialdemokratiske og socialistiske partier. S&D arbejder for social retfærdighed, arbejdstagerrettigheder og bæredygtig udvikling.

Gruppen Renew Europe (RE)

Gruppen Renew Europe er en politisk gruppe, der blev dannet i 2019. Den består primært af medlemmer fra liberale og centristiske partier. RE arbejder for økonomisk frihed, europæisk integration og bæredygtig udvikling.

Mindre politiske grupper i EU-Parlamentet

Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance (Verts/ALE)

Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance består af medlemmer fra grønne og regionale partier. Gruppen arbejder for miljøbeskyttelse, bæredygtig udvikling og respekt for menneskerettigheder.

Gruppen Identitet og Demokrati (ID)

Gruppen Identitet og Demokrati består primært af medlemmer fra nationalkonservative og EU-skeptiske partier. Gruppen arbejder for national suverænitet, immigrationskontrol og økonomisk beskyttelse.

Gruppen Europæisk Enhed for Nationernes Stemme (UEN)

Gruppen Europæisk Enhed for Nationernes Stemme består primært af medlemmer fra nationalkonservative og EU-skeptiske partier. Gruppen arbejder for national suverænitet, immigrationskontrol og økonomisk beskyttelse.

Eurogrupper i EU-Parlamentet

Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grøn Venstre (GUE/NGL)

Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grøn Venstre er en politisk gruppe, der består af medlemmer fra venstreorienterede og grønne partier. Gruppen arbejder for social retfærdighed, arbejdstagerrettigheder og bæredygtig udvikling.

Gruppen for Europæisk Konservativ og Reformistisk (ECR)

Gruppen for Europæisk Konservativ og Reformistisk består primært af medlemmer fra konservative og EU-skeptiske partier. Gruppen arbejder for national suverænitet, økonomisk frihed og subsidiaritet.

Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati (EFDD)

Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati består primært af medlemmer fra EU-skeptiske og populistiske partier. Gruppen arbejder for national suverænitet, immigrationskontrol og direkte demokrati.

Uafhængige medlemmer og ikke-tilsluttede grupper

Udover de politiske grupper er der også uafhængige medlemmer i EU-Parlamentet, som ikke er tilknyttet nogen politisk gruppe. Disse medlemmer kan vælge at arbejde sammen i uformelle grupper eller som individuelle repræsentanter.

Sammenfatning

Grupperne i EU-Parlamentet spiller en vigtig rolle i lovgivningsprocessen og politikudviklingen i EU. De repræsenterer forskellige politiske holdninger og arbejder for at påvirke EU’s politikker og lovgivning. De større politiske grupper som EPP, S&D og RE har stor indflydelse, men der er også mindre grupper og uafhængige medlemmer, der bidrager til debatten og beslutningstagningen i EU-Parlamentet.

Related Posts